Leren zonder horen

School voor leerlingen met een auditief/communicatieve beperking

De van Dijck school is een school waar leerlingen met een auditief/communicatieve beperking welkom zijn voor basisonderwijs. Niet goed kunnen horen hoeft tegenwoordig geen probleem meer te zijn en alle kinderen met een auditief probleem kan bij ons op een prettige manier het onderwijs volgen.

Bij de van Dijck school krijgen kinderen onderwijs in twee talen wat dus betekent dat het kind zowel in het Nederlands als in een gebarentaal zijn of haar lessen zal nemen. Om te bekijken vanaf welk niveau we met uw kind van start kunnen gaan doen we van tevoren een onderzoek. Dit zal er toe leiden dat uw kind zich bij ons veilig en welkom zal voelen en probleemloos het basisonderwijs zal kunnen volgen.

Leren zonder horen

Leren zonder te kunnen horen is geen makkelijke taak en zeer zeker niet voor kinderen. Bij de van Dijck school zullen dit soort kinderen een extra begeleiding krijgen om hun concentratievermogen te kunnen verbeteren en op deze manier de lessen makkelijker te kunnen volgen. Daarnaast leren de kinderen die problemen hebben met horen of doof zijn niet alleen de Nederlandse taal maar ook de gebarentaal wat het mogelijk maakt dat ook kinderen die de Nederlandse taal niet beheersen bij ons het basisonderwijs kunnen volgen.

Mr green casino

De gebarentaal die gebruikt wordt voor de lessen op de van Dijck school is een universele gebarentaal (UGT) wat ieder kind kan leren. Daarnaast worden er niet alleen lessen gegeven in de Nederlandse taal en de gebarentaal maar zullen de kinderen ook leren liplezen wat als een apart vak op het schema zal staan en daarnaast ook gebruik maken van visuele elementen en logopedie. Zo hebben wij het mogelijk gemaakt dat slechthorende en doven kinderen bij ons kunnen komen leren en hetzelfde leerschema kunnen volgen als een normale school om daarna probleemloos over te stappen naar het middelbare onderwijs.

Wij houden onze klassen klein zodat we meer aandacht kunnen besteden aan de kinderen gedurende de tijd dat ze bij ons op school aanwezig zijn. Voor kinderen die niet over de mogelijkheid beschikken om zich van en naar onze school te verplaatsen is er ook een internaat beschikbaar. De kinderen die op het internaat worden ondergebracht zullen alleen op schooldagen op de van Dijckschool verblijven en kunnen de weekenden thuis met hun ouders doorbrengen. Om voor het internaat in aanmerking te komen dienen ouders eerst een afspraak met ons te maken voor een gesprek. Of de leerling aangenomen zal worden op het internaat is afhankelijk van de situatie van het kind.